Taula redona: Com aconseguir i superar una entrevista

Destacar en un procés de selecció no sempre és fàcil. Podem pensar que complim el perfil i per això podem ser aptes per al lloc, però, és això suficient?

En aquest taller debat participaran diferents professionals de Recursos Humans d'empreses de la zona per donar la seva visió sobre quins factors tenen en compte per decantar-se per un/a candidat/a o un altre/a, com afrontar el moment de la cridada telefònica i, en finalment, com superar l'entrevista de treball.

Es tracta d'un taller debat interactiu en el qual el públic participant podrà llançar preguntes als/les professionals de Recursos Humans i així compartir les seues inquietuds i punts de vista.

Quan s'impartirà?