Assistent/a de control de qualitat

Agro2Agri - Ajinomoto Montaverner

Inscripcions tancades

Persona acostumada al treball en entorn industrial en l'àrea de productes químics i formulats. Supervisar que tant els processos com els recursos dins de la cadena productiva compleixen amb els estàndards de qualitat exigits per la companyia.

Funcions

Assegurar que els processos de qualitat a controlar abans de començar cada producció estan realitzats conforme a l'estàndard vigent.

Garantir que les etiquetes utilitzades en cada envasament corresponen a la comanda planificada.

Assegurar que els operaris de mescla han executat els processos segons el procediment establert.

Garantir els controls de qualitat de les primeres matèries auxiliars en la recepció segons els estàndards de qualitat establerts.

Garantir que es realitzen els controls de qualitat dels productes acabats abans de l'expedició segons els estàndards establerts en cada moment.

Responsabilitzar-se de la realització dels controls de qualitat durant l'envasament conforme a l'estàndard vigent.

Realitzar els controls de qualitat dels ST segons necessitats de la producció o d'altres departaments.

Requisits

Valorable l'anglès B2.