Carretoner/a de logística

Agro2Agri - Ajinomoto Montaverner

Inscripcions tancades

Persona acostumada al treball en entorn industrial en l'àrea de productes químics i formulats.

Funcions

Planificar les tasques del dia juntament amb responsable.

Descarregar la mercaderia dels camions ubicats al moll i deixar la platja fins que es recepcionin les etiquetes de les matèries primeres.

Preparar comanda o mostres nacionals demanades per responsable d'acord amb les indicacions donades i ubicar a la platja.

Carregar la comanda acabada en els camions i realitzar el check-list per comprovar que la mercaderia i cartelleria a enviar és correcta, supervisant la mercaderia, el número de lot, destinació, etc.

Realitzar fotografia del camió internacional per a l'emmagatzematge del número de matrícula i tara per enviar a.

Verificar que les etiquetes proporcionades pel responsable corresponen amb el producte i les matèries primeres i enganxar.

Ubicar a les prestatgeries el producte i/o matèries primeres.

Registrar en PDA les primeres matèries i auxiliars que han estat emmagatzemades.

Buidar IBC aigüesde rentat.

Seguir les indicacions de manteniment preventiu de la maquinària del lloc de treball.

Requisits

Es requereix disposar del carnet de carretó.