Operari/a de manteniment

Agro2Agri - Ajinomoto Montaverner

Inscripcions tancades

Persona acostumada al treball en entorn industrial en l'àrea de productes químics i formulats.

Funcions

Garantir l'execució del manteniment de segon nivell segons el pla establert i registrar-lo en el GMAO

Assegurar que el GMAO està funcionant segons el procediment establert i que els temps registrats són d'acord amb la realitat.

Garantir l'execució dels manteniments correctius oberts en el GMAO prioritzant segons directrius del client intern.

Assegurar que el sistema de millora contínua sigui dinàmic i eficaç, implicant-se en la proposta d'accions per millorar els indicadors establerts.

Proposar idees de millora davant els problemes que van apareixent en els processos productius relacionats amb les màquines o instal·lacions.

Liderar grups de millora multidisciplinari per evitar que es tornin a repetir les mateixes avaries.

Garantir el control de l'estoc de material de manteniment, assegurant un estoc mínim dels consumibles necessaris.

Mantenir el taller i prestatgeries pertanyents a manteniment en els estàndards establerts.

Assegurar la comprovació que la reparació demanada ha estat satisfactòria i que la maquina aquesta funciona correctament.

Garantir la formació d'operaris de producció davant de possibles ajustos de les màquines, intentant donar suport amb un procediment operatiu estàndard.